Extra

Vinograd / Vinarija

Malvazija i Teran su dvije vinske sorte koje osvajaju gutljaj po gutljaj. Savršen spoj? Ovčji sir, autohton proizvod ovog kraja.

Pogledajte mapu Bala

Pogledajte mapu kampa

PREUZMITE SADA