Privola

Ovom privolom potvrđujete da ste stariji/starija od 16 godina.

Ovom privolom trgovačko društvo Mon Perin d.d. Bale, Trg la Musa 2, OIB 06374155285 (u daljnjem tekstu: Mon Perin), pruža podatke o obradi Vaših osobnih podataka u sklopu pružanja usluga tog društva te radi sudjelovanja u Mon Perinovom „loyalty“ programu i radi slanja biltena-newslettera korisnicima programa te Vaša prava s tim u vezi, a Vi dajete suglasnost na obradu istih.

Kao korisnik usluga koje pruža Mon Perin te zbog sudjelovanja u „loyalty“ programu dajem izričitu suglasnost i privolu da Mon Perin prikuplja, obrađuje, koristi i analizira moje osobne podatke koji su navedeni u ovoj privoli, sve prema uvjetima i na način koji su navedeni u nastavku.

Osobni podaci koje Mon Perin prikuplja

Pri korištenju usluga koje pruža Mon Perin i sudjelovanju u „loyalty“ programu prikupljaju se sljedeći podaci: ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta (ulica i kućni broj, grad, poštanski broj), državljanstvo, datum rođenja, država rođenja, spol, podaci o korišteni uslugama Mon Perina, vrsta osobne isprave, broj osobne isprave, podatke o plaćanju kao što su to brojevi računa i ostale povezane kartične informacije, e-mail, OIB (ili takav odgovarajući podatak u stranoj zemlji), naziv tvrtke i podaci o tvrtki (ako je ista korisnik usluga), podaci o invalidnosti, IP adrese uređaja, MAC adrese, e-mail adresu koja koristi wi-fi sustav, oznaka zemlje koja koristi wi-fi sustav, datum i vrijeme prijave na sustav, telefonski brojevi/brojevi mobitela, podaci o pruženim uslugama (vrsta, mjesto, vrijeme, iznos i dr.), te podaci prikupljeni videonadzorom objekata i kampa Mon Perina. Mi koristimo „cookije“ i druge tehnologije kako bi prikupljali podatke

Za gore navedeno, ali i za sudjelovanje u marketinškim programima korisnika usluga i „loyalty“ programa Mon Perina, kako je opisano u nastavku, pored prethodno navedenih podataka, Mon Perin prikuplja i moju i elektronsku poštu i broj telefona/mobitela, a u tu svrhu može koristiti i moju adresu elektronske pošte za upućivanje papirnatih sadržaja.

Za slanje biltena – newslettera Mon Perin prikuplja moju adresu elektronske pošte radi slanja newslettera.

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade mojih podataka je Mon Perin d.d. Bale, Trg la Musa 2, OIB 06374155285.

Kontakt: tel.: +385 (0)52 824 075; email: [email protected]

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Podaci službenika za zaštitu osobnih podataka objavljeni su na web stranici Mon Perina www.www.camping-monperin.hr. Kontakt podaci su: tel.: +385 (0)52 824 075; email: [email protected].

Svrha obrade u sklopu pružanja usluga Mon Perina i sudjelovanja u programu

Podaci se prikupljaju radi:

1. identifikacije korisnika, kvalitetnijeg pružanja usluga i omogućavanja evidentiranja pruženih usluga u „loyalty“ programu (ili izvan njega) ostvarenih kod korištenja usluga, radi ostvarenja pogodnosti predviđenih loyalty programom i profiliranja mojih potrošačkih navika u svrhu statističke obrade i pružanja posebnih pogodnosti;

2. zaštita osoba i imovine;

3. u promotivne svrhe za upućivanje promotivnog materijala, marketinških obavijesti o pogodnostima, i obavijesti o provođenju nagradnih igara i izvlačenja i drugih marketinških obavijesti vezanih uz Mon Perin te provođenje anketa i istraživanja, putem elektronske pošte, SMS-a, promotivnim pozivima, drugim elektronskim sredstvima komunikacije, upućivanjem papirnatih sadržaja, ako samo dao privolu za slanje promotivnog materijala.

Svrhe obrade radi slanja newslettera

Elektronska pošta se prikuplja radi slanja biltena – newslettera.

Način obrade:

Moji osobni podaci se obrađuju od Mon Perina i od strane vanjskih pružatelja usluga – izvršitelja obrade osobnih podataka ugovornih partnera Mon Perina, uz primjenu svih propisanih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite mojih osobnih podataka.

Podatke o korištenim uslugama Mon Perin može koristiti radi izbora sadržaja marketinških obavijesti koje će upućivati. Navedena obrada uključuje profiliranje, ali ne i automatsko donošenje odluka. Moji podaci se mogu ustupati zbog udovoljavanja pozitivnim propisima, ali i povezanim društvima Mon Perin Castrum d.o.o., Maian d.o.o., Dandoli d.o.o., Plinio d.o.o. (Hrvatska), Obrtnik Jasmina Cuccurin (Italija), kao što je moguće i dijeljenje osobnih podataka ispitanika s tvrtkom Google Ireland, Facebook Ireland ltd., Instragam Inc.

Pravna osnova obrade

Osobni podaci se obrađuju na temelju ispunjenja ugovorne obveze, udovoljavanja propisima, zaštite zaposlenika, ispitanika i drugih, legitimnog poslovnog interesa i ove moji privole te kao korisnika loyalty programa.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Mon Perin pohranjuje osobne informacije o meni u razdoblju potrebnom radi ispunjenja svrhe radi koje je informacija prikupljena, obično za vrijeme ugovornog odnosa i za bilo koje razdoblje nakon toga što je zakonski obvezatno ili dozvoljeno po primjenjivom pravu. Mon Perinova pravila pohrane odražavaju primjenjive rokove zastare i zakonske zahtjeve.

Podaci se brišu odmah po:

1. mojem zahtjevu da me se isključi iz loyalty programa;
2. ukidanjem loyalty programa od strane Mon Perina;
3. opozivom ove privole;

Privola se može opozvati djelomično ili u cijelosti. Djelomično u odnosu podatke za sudjelovanje u „loyalty“ programu, za sudjelovanje u marketinškim programima i za slanje biltena – newslettera. Nakon opoziva privole Mon Perin neće obrađivati podatke za koje je privola bila dana i povučena, te će ih brisati.

MOJA PRAVA KAO KORISNIKA

Pravo na pristup osobnim podacima

Imam pravo pristupiti osobnim podacima te od Mon Perina dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na mene odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, o mojim pravima kao ispitanika u pogledu ispravka, brisanja, ograničavanja obrade, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu i druge relevantne informacije vezane uz obradu. Osim ako zatražim drugačije, ove se informacije daju u elektroničkom obliku putem elektronske pošte.

Pravo na ispravak

Imam pravo tražiti ispravak netočnih podataka koji se na mene odnose.

Pravo na brisanje

Imam pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na mene odnose, u kojem slučaju može prestati moje sudjelovanje u loyalty programu, sudjelovanju u marketinškim programima te prestanak primanja biltena – newslettera, ovisno o podacima čije brisanje tražim.

Pravo na ograničenje obrade

Imam pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade koje se na mene odnose.

Pravo na prigovor

Imam uvijek pravo uložiti prigovor na obradu mojih osobnih podataka koji se odnose na mene. Imam uvijek posebno pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na mene u promotivne svrhe za upućivanje promotivnog materijala, promotivnih obavijesti i obavijesti o provođenju nagradnih igara i izvlačenja i drugih promotivnih obavijesti vezanih uz Mon Perin i povezana društva te provođenje anketa i istraživanja, putem elektronske pošte, SMS-a, promotivnim pozivima, drugim elektronskim sredstvima komunikacije, upućivanjem papirnatih sadržaja te ako se tome usprotivim moji se osobni podaci više neće obrađivati u te svrhe.

Pravo na prenosivost podataka

Imam pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na mene i prenijeti ih a kod drugog voditelja obrade. Ako je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem. Ova prava se ostvaruju pisanim putem na adresu Mon Perina ili službenika za zaštitu osobnih podataka čiji su kontakti objavljeni na web stranici voditelja obrade ili dostupni na recepcijama Mon Perina, odnosno navedeni u uvodnom dijelu ove privole.

Imam pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: [email protected], web: www.azop.hr. Pružanje osobnih podataka iz ove privole je nužno za korištenje usluga Mon Perina, za pristupanje i sudjelovanje u loyalty programu, primanje profiliranih promotivnih obavijesti i newslettera. Podaci se pružaju na ugovornoj osnovi, temeljem moje privole.

Detaljnije podatke mogu pronaći uvidom u Pravilnik o zaštiti i obradi osnovnih podataka dostupan na: www.www.camping-monperin.hr, Politiku privatnosti kao i detaljnije informacije o cookijima dostupnu na: www.www.camping-monperin.hr.