Mon Perin

Projekt revitalizacije

Vsak prebivalec Bal tvori Mon Perin

Vse namestitvene enote

Ko je moč v enotnosti

Mon Perin je ideja participativnega in trajnostnega podjetništva, ustvarjena s ciljem valorizirati lepote tega območja. Sanje vseh, ki vsak dan rastejo vedno bolj.

MON PERIN JE

Sodelovanje.

Občina Bale-Valle je imela vse manj prebivalcev, obala pa je bila opustošena. Ta težak čas je bil razlog za zbiranje "prijateljev Bal", ki so verjeli v sanje: valorizirati lepote tega območja.

Mon Perin je od domačinov Bal: solastništvo, ki je izboljšalo življenje ljudi, ki imajo radi svoje območje in želijo rasti in se razvijati.

MON PERIN JE

Podpora.

Kdor je nastanjen v Mon Perinu, podpira prebivalci Bal. 5 % dohodka se donira kraju za: vzdrževanje brezplačnih storitev, kot sta vrtec in šola; financiranje poslovnih projektov; valorizacijo dejavnosti v kraju, v notranjosti in na obali; pomoč mladim pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Mon Perin v proračun občine Bale-Valle plačuje 20 % prihodkov.

MON PERIN JE

Trajnost.

Eden od ciljev Mon Perina je valorizirati naravno in kulturno bogastvo na obali, v kraju in v notranjosti.

Za prijatelje Bal je preteklost prav tako pomembna kot sedanjost. To dokazuje Fresh Market, dejavnost, ki podpira lokalne kmete in jim omogoča spoznavanje njihovih izdelkov.

Prihodnost? Gradi se iz dneva v dan s projekti, namenjenimi mladim. Na primer sodelovanje s fakulteto za arhitekturo pri revitalizaciji zgradb v središču in realizaciji razpršenega hotela.

Zgodba Mon Perina, ki jo pripovedujejo tisti, ki jo pišejo

Mon Perin
preteklost

Mon Perin
sedanjost

Mon Perin
prihodnost