Privolitev

S to privolitvijo potrjujete, da ste starejši od 16 let.

S to privolitvijo gospodarska družba Mon Perin d.d. Bale, Trg la Musa 2, OIB (osebna identifikacijska številka): 06374155285 (v nadaljevanju: Mon Perin), nudi podatke o obdelavi vaših osebnih podatkov v sklopu nudenja storitev te družbe, zaradi sodelovanja v Mon Perinovem programu zvestobe in pošiljanja e-novic sodelujočim v programu ter omogočanja uveljavitve vaših pravic, vi pa dajete soglasje za njihovo obdelavo.

Kot uporabnik storitev, ki jih nudi Mon Perin, in zaradi sodelovanja v programu zvestobe dajem izrecno soglasje in privolitev, da lahko Mon Perin zbira, obdeluje, uporablja in analizira moje osebne podatke, ki so navedeni v tej privolitvi, pod pogoji in na način, ki so navedeni v nadaljevanju.

Osebni podatki, ki jih Mon Perin zbira

Pri uporabi storitev, ki jih nudi Mon Perin, in sodelovanju v programu zvestobe se zbirajo naslednji podatki: ime in priimek, naslov prebivališča/bivališča (ulica in hišna številka, kraj, poštna številka), državljanstvo, datum rojstva, država rojstva, spol, podatki o uporabljenih storitvah Mon Perina, vrsta osebnega dokumenta, številka osebnega dokumenta, podatki o plačilu, kot so številke računa in ostale povezane informacije kartic, e-naslov, fotografija, OIB (osebna identifikacijska številka ali enakovreden podatek v tuji državi), naziv podjetja in podatki o podjetju (če je podjetje uporabnik storitve), zakonski stan, podatki o invalidnosti, IP-naslovi naprave, MAC-naslovi, e-naslov, ki uporablja sistem wi-fi, oznaka države, ki uporablja sistem wi-fi, datum in čas prijave v sistem, telefonske številke/mobilne številke, podatki o nudenih storitvah (vrsta, kraj, čas, znesek in drugo) ter podatki, zbrani z videonadzorom objektov in kampov Mon Perina.

Za zgoraj navedeno in sodelovanje v marketinških programih uporabnikov storitev in programa zvestobe Mon Perina, kot je opisano v nadaljevanju, Mon Perin poleg predhodno navedenih podatkov pridobi tudi moj e-naslov in telefonsko/mobilno številko, v ta namen pa lahko za pošiljanje tiskanega gradiva uporabi tudi moj naslov.

Za pošiljanje e-novic Mon Perin pridobi moj e-naslov.

Vsi navedeni podatki se hranijo trajno (razen podatkov o številkah računov in povezanih informacij kartic, ki se izbrišejo v roku 30 dni od dneva poravnanja računa) ali do preklica.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec mojih podatkov je Mon Perin d.d. Bale, Trg la Musa 2, OIB (osebna identifikacijska številka): 06374155285.

Stik: telefonska številka: +385 (0)52 824 075; e-naslov: [email protected]

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov so objavljeni na spletnem mestu Mon Perina na www.monperin.hr. Podatki za stik so: [email protected]

Namen obdelave v sklopu nudenja storitev Mon Perina in sodelovanja v programu

Podatki za zbirajo zaradi:

1. identifikacije uporabnikov, kakovostnejšega nudenja storitev in omogočanje evidentiranja ponujenih storitev v programu zvestobe (ali drugih) v okviru uporabe storitev zaradi pridobitve ugodnosti, ki jih predvideva program zvestobe, in profiliranja mojih potrošniških navad za namen statistične obdelave in zagotavljanja posebnih ugodnosti;
2. zaščite oseb in premoženja;
3. promocijskih namenov za pošiljanje promocijskega gradiva, marketinških obvestil o ugodnostih in obvestil o izvajanju nagradnih iger in žrebanj ter drugih marketinških obvestil, povezanih z Mon Perinom, ter izvajanja anket in raziskav prek e-pošte, SMS-ov, promocijskih klicev, drugih elektronskih komunikacijskih sredstev, pošiljanjem tiskanega gradiva, če sem privolil v pošiljanje promocijskega gradiva.

Namen obdelave zaradi pošiljanja e-novic

Elektronska pošta se pridobi zaradi pošiljanja e-novic.

Način obdelave:

Moje osebne podatke obdelujejo Mon Perin in zunanji ponudniki storitev, obdelovalci osebnih podatkov pogodbenih partnerjev Mon Perina, ob spoštovanju vseh predpisanih pravnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov za varstvo mojih podatkov.

Podatke o uporabljenih storitvah lahko družba Mon Perin uporabi zaradi izbire vsebin marketinških obvestil, ki jih bo pošiljala. Navedena obdelava vključuje profiliranje, ne pa tudi samodejno sprejemanje odločitev. Moji podatki se lahko zaradi spoštovanja pozitivnih predpisov posredujejo tudi povezanim družbam Mon Perin Castrum d.o.o., Maian d.o.o., Dandoli d.o.o., Plinio d.o.o. (Hrvaška), Obrtnik Jasmina Cuccurin (Italija), osebni podatki oseb, na katere se nanašajo osebni podatki, pa se lahko delijo tudi s podjetjem Google Ireland, Facebok Ireland ltd., Instragam Inc.

Pravna podlaga za obdelavo

Osebni podatki se obdelujejo na podlagi izpolnitve pogodbene obveznosti, spoštovanja predpisov, varstva zaposlenih, posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in drugih, legitimnega poslovnega interesa in te moje privolitve ter sodelovanja v programu zvestobe.

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo trajno (razen podatkov o plačilu, kot so številke računa in ostale povezane informacije kartic, ki se izbrišejo v 30 dneh od dneva plačila) v celotnem obdobju trajanja privolitve in/ali sodelovanja v programu zvestobe. Podatki se izbrišejo takoj po:

1. moji zahtevi za izključitev iz programa zvestobe;
2. ukinitvi programa zvestobe s strani Mon Perina;
3. preklicu te privolitve.

Privolitev je mogoče preklicati delno ali v celoti. Delno glede na podatke za sodelovanje v programu zvestobe, za sodelovanje v marketinških programih in za pošiljanje e-novic. Po preklicu privolitve Mon Perin ne bo obdeloval podatkov, za katere je bila privolitev podana in umaknjena, in jih bo izbrisal.

PRAVICE MENE KOT UPORABNIKA

Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Pravico imam do dostopa do osebnih podatkov in do odgovora Mon Perina, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na mene, obdelujejo, informacij o namenu obdelave, kategorijah podatkov, ki se obdelujejo, prejemnikih, času hrambe, o pravicah mene kot posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo, glede popravka, izbrisa, omejitve obdelave, do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in drugih relevantnih informacij v zvezi z obdelavo. Te informacije se posredujejo po elektronski poti prek e-pošte, razen če zahtevam drugače.

Pravica do popravka

Pravico imam zahtevati popravek netočnih podatkov, ki se nanašajo name.

Pravica do izbrisa

Pravico imam, da od upravljavca zahtevam izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo name. V tem primeru lahko preneham sodelovati v programu zvestobe in marketinških programih ter preneham prejemati e-novice, odvisno od podatkov, ki bi jih rad izbrisal.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imam, da od upravljavca zahtevam omejitev obdelave podatkov, ki se nanašajo name.

Pravica do ugovora

Vedno imam pravico do vložitve ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo name. Vedno imam posebno pravico do vložitve ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo name, za pošiljanje promocijskega gradiva, promocijskih obvestil in obvestil o izvedbi nagradnih iger ter žrebanja in drugih promocijskih obvestil, povezanih z družbo Mon Perin in povezanimi družbami, ter izvajanje anket in raziskav prek e-pošte, SMS-ov, promocijskih klicev, drugih elektronskih komunikacijskih sredstev, pošiljanja natisnjenega gradiva. Če temu nasprotujem, se moji osebni podatki ne bodo več obdelovali v te namene.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imam do prejetja osebnih podatkov, ki se nanašajo name, in do njihovega prenosa drugemu upravljavcu. Če je tehnično mogoče, se bo prenos izvedel avtomatizirano. Te pravice se uveljavljajo po pisni poti na naslov Mon Perina ali pooblaščene osebe za varstvo podatkov, katere podatki za stik so objavljeni na spletnem mestu upravljavca ali so na voljo na recepcijah Mon Perina oziroma v uvodnem delu te privolitve.

Pravico imam do vložitve ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov pri nadzornem organu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, tel.: 00385 (0)1 4609-000, faks: 00385 (0)1 4609-099, e-naslov: [email protected], spletno mesto: www.azop.hr. Posredovanje osebnih podatkov iz te privolitve je nujno za uporabo storitev Mon Perina, dostop in sodelovanje v programu zvestobe, prejemanje profiliranih promocijskih obvestil in e-novic. Podatki se posredujejo na pogodbeni podlagi na temelju moje privolitve. Podrobnejši podatki so na voljo v Pravilniku o varstvu in obdelavi osebnih podatkov, ki je na voljo na: www.www.camping-monperin.hr